تاریخچه و قدمت تخت فولاد

ترین ها و اطلاعات ویژه

مسیرهای تردد به تخت فولاد

نقشه تخت فولاد

 

* ابنیه و تکایا :

تکیه میرزا رفیعا نائینی                                مسجد مصلی 

تکیه بابا رکن الدین                                    آب انبار مصلی ( آسمان نمای اصفهان )

تکیه حجت نجفی (عمادالاسلام )                 تکیه عبدالحسین سپنتا

تکیه آقا محمد بید آبادی                             قبرستان پشت مصلی

تکیه امین التجار (خانم امین)                       تکیه سادات بهشتی و سادات امامی           

تکیه تکیه آقا مجلس (خادم الشریعه )            تکیه کلیشادی (مغنی گو )

تکیه حکیم باشی                                     تکیه سادات مهدوی

تکیه بروجردی (درب کوشکی ها)                  تکیه قاسم راستی  

تکیه ریزی و قبر سید صمصام                       تکیه درویش عبدالمجید طالقانی          

تکیه فاتح الملک                                       تکیه میر فندرسکی

تکیه صدر هاشمی                                    تکیه بختیاری ها      

تکیه خوانساری                                        مقبره بابا فولاد حلوایی

تکیه مادر شاهزاده (محمد تقی رازی)            تکیه خاتون آبادی    

تکیه اشراقی                                          تکیه دراویش خاتون آبادی (نعمت الهی) 

تکیه سید رضی                                       تکیه آقاباشی        

تکیه صاحب روضات (چهارسوقی)                  تکیه سید العراقین   

تکیه برزانی ها                                         مقبره تاج اصفهانی و قطعه یادمان مشاهیر

تکیه آل طاها (سادات طاهری)                     مقبره آیت الله داور پناه

تکیه زرگر ها و بقعه بهشتی                        موزه سنگ ( مقبره نیک پی )

تکیه همدانیان                                         موزه روزنامه نگاری (مقبره صارم الدوله )

تکیه زند کرمانی                                       موزه عکس (تکیه سالار مفخم خواجویی)

باغ طوبی ( تکیه صیرفیان )                          تکیه امام جمعه

تکیه صدری ها                                         تکیه خلیلیان ( دردشتی )

تکیه هاشمی طالخونچه                             تکیه مقدس

باغ شهید فدایی                                      تکیه گلزار

تکیه محمد لطیف خواجویی                          تکیه ایزد خواستی

تکیه معارفی                                           تکیه تویسرکانی

تکیه زنجانی                                            کاروانسرای ملک

تکیه کازرونی                                           تکیه آباده ای

تکیه ایزدگشسب (ناصر علی درویش)            مسجد رکن الملک

آب انبار کازرونی                                       آب انبار رکن الملک

تکیه فیض (فیض علی شاه)                        تکیه واله

تکیه زرتشتی ها                                      تکیه فاضل سراب (جویباره ای ها )      

تکیه فاضل هندی (فاضلان)                         تکیه شهشهانی                

تکیه ملا اسماعیل خواجویی                        تکیه قشقایی ( آقا محمد ترک )          

تکیه اژه ای ها                                         تکیه ابوالمعالی کلباسی

تکیه فقیه احمد آبادی                                آرامگاه عطاء الملک دهش

 

* مادی ها ، آب انبارها ، تکیه ها و بناهای تخریب شده

 

* گلستان شهدا :     تاریخچه و کلیات گلستان شهدا

  * تکایای قدیمی :                                 * مقابر جدید و قطعات شهدا :

مقبره یوشع نبی                                      حاج آقا رحیم ارباب و پروفسور فلاطوری

تکیه لسان الارض                                     شهید شمس آبادی و شهید اشرفی اصفهانی

آب انبار لسان الارض (زورخانه تخت فولاد)        قطعه های شهدا (1)

تکیه ملک (خیمه حسینی )                         قطعه های شهدا (2)

تکیه بروجنی ها                                       قطعه های شهدا (3)          

تکیه میر محمد صادقی ها                           قطعه های شهدا (4)

تکیه محیی                                             قطعه های شهدا (5)

تکیه کوهی                                             قطعه های شهدا (6)

تکیه قهفرخی ( مسجد حضرت حجت )            نقشه گلستان شهدا

                                                                  

* سنگ قبرها ، کتیبه ها و نشانه ها :

بزرگترین سنگ قبرها                                 قدیمی ترین سنگ قبرها

نفیس ترین سنگ قبرها                              زیباترین سنگ قبرها

انواع مختلف سنگ قبرها                            سنگ قبرهای دوتکه

سنگ قبرهای نقش برجسته                       سنگ قبرهای آواره

کتیبه های ایستاده                                   علائم و نشانه ها                           

تشتابه ها                                              شیر سنگی

سقا خانه ها                                          سنگاب ها

 

+ نوشته شده در چهارشنبه 17 مرداد1386ساعت 3:45 توسط محسن سمرقندی |